<sub id="hzanz"></sub>
  <em id="hzanz"></em>

   <form id="hzanz"></form>

  1. 型号
   公司
   报价
   快速采购
   IKO 别名:东晟 国家:日本
   选择条件:
   IKO滚子从动轴承在厚壁外圈中装入针状滚子,是设计用于外圈旋转的轴承。为了能直接与对方滑轨面接触使用,滚子从动轴承的外圈外径备有球面和圆柱面。球面外圈的轴承可缓和因安装误差带来的不均等的负荷,而圆柱外圈的轴承与对方滑轨面的接触面积大,适合于大负载负荷或低硬度的滑轨面。
   滚子从动轴承有附带保持架的和满滚子的,附带保持架的适合于转速高的部位,满滚子的适合于转速低,摆动运动,承载重负荷的部位。
   滚子从动轴承除开放型之外,还有屏蔽型和密封型,屏蔽型轴承的侧板与外圈之间的间隙小,形成迷宫。密封型轴承在屏蔽型的迷宫部装入密封垫片,可防止异物侵入。
   滚子从动轴承有丰富的型号,可为各种工作条件选择相应的轴承,广泛用于凸轮机构和搬运装置的直线运动部分
   • RNAST 35R
    IKO RNAST 35R
    STDRT:42 mm D:72 mm C:19.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 5R
    IKO RNAST 5R
    STDRT:7 mm D:16 mm C:7.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 5
    IKO RNAST 5
    STDRT:7 mm D:16 mm C:7.800 mm SR:0.300 mm
   • RNAST 6R
    IKO RNAST 6R
    STDRT:10 mm D:19 mm C:9.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 6
    IKO RNAST 6
    STDRT:10 mm D:19 mm C:9.800 mm SR:0.300 mm
   • RNAST 8
    IKO RNAST 8
    STDRT:12 mm D:24 mm C:9.800 mm SR:0.600 mm
   • RNAST 10R
    IKO RNAST 10R
    STDRT:14 mm D:30 mm C:11.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 10
    IKO RNAST 10
    STDRT:14 mm D:30 mm C:11.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 12R
    IKO RNAST 12R
    STDRT:16 mm D:32 mm C:11.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 12
    IKO RNAST 12
    STDRT:16 mm D:32 mm C:11.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 15R
    IKO RNAST 15R
    STDRT:20 mm D:35 mm C:11.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 15
    IKO RNAST 15
    STDRT:20 mm D:35 mm C:11.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 17
    IKO RNAST 17
    STDRT:22 mm D:40 mm C:15.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 20R
    IKO RNAST 20R
    STDRT:25 mm D:47 mm C:15.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 20
    IKO RNAST 20
    STDRT:25 mm D:47 mm C:15.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 25R
    IKO RNAST 25R
    STDRT:30 mm D:52 mm C:15.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 25
    IKO RNAST 25
    STDRT:30 mm D:52 mm C:15.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 30R
    IKO RNAST 30R
    STDRT:38 mm D:62 mm C:19.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 30
    IKO RNAST 30
    STDRT:38 mm D:62 mm C:19.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 35
    IKO RNAST 35
    STDRT:42 mm D:72 mm C:19.800 mm SR:1.000 mm
   • RNAST 40R
    IKO RNAST 40R
    STDRT:50 mm D:80 mm C:19.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 40
    IKO RNAST 40
    STDRT:50 mm D:80 mm C:19.800 mm SR:1.500 mm
   • RNAST 45R
    IKO RNAST 45R
    STDRT:55 mm D:85 mm C:19.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 45
    IKO RNAST 45
    STDRT:55 mm D:85 mm C:19.800 mm SR:1.500 mm
   • RNAST 50R
    IKO RNAST 50R
    STDRT:60 mm D:90 mm C:19.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 50
    IKO RNAST 50
    STDRT:60 mm D:90 mm C:19.800 mm SR:1.500 mm
   • RNAST 8R
    IKO RNAST 8R
    STDRT:12 mm D:24 mm C:9.800 mm SR:0.000 mm
   • RNAST 17R
    IKO RNAST 17R
    STDRT:22 mm D:40 mm C:15.800 mm SR:0.000 mm
   • NAST 6R
    IKO NAST 6R
    STDRT:6 mm SD:6 mm D:19 mm B:10 mm C:9.8 mm
   • NAST 15R
    IKO NAST 15R
    STDRT:15 mm SD:15 mm D:35 mm B:12 mm C:11.8 mm
   • NAST 30R
    IKO NAST 30R
    STDRT:30 mm SD:30 mm D:62 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 45R
    IKO NAST 45R
    STDRT:45 mm SD:45 mm D:85 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 45
    IKO NAST 45
    STDRT:45 mm SD:45 mm D:85 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 50
    IKO NAST 50
    STDRT:50 mm SD:50 mm D:90 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 6
    IKO NAST 6
    STDRT:6 mm SD:6 mm D:19 mm B:10 mm C:9.8 mm
   • NAST 8R
    IKO NAST 8R
    STDRT:8 mm SD:8 mm D:24 mm B:10 mm C:9.8 mm
   • NAST 8
    IKO NAST 8
    STDRT:8 mm SD:8 mm D:24 mm B:10 mm C:9.8 mm
   • NAST 10R
    IKO NAST 10R
    STDRT:10 mm SD:10 mm D:30 mm B:12 mm C:11.8 mm
   • NAST 10
    IKO NAST 10
    STDRT:10 mm SD:10 mm D:30 mm B:12 mm C:11.8 mm
   • NAST 12R
    IKO NAST 12R
    STDRT:12 mm SD:12 mm D:32 mm B:12 mm C:11.8 mm
   • NAST 12
    IKO NAST 12
    STDRT:12 mm SD:12 mm D:32 mm B:12 mm C:11.8 mm
   • NAST 15
    IKO NAST 15
    STDRT:15 mm SD:15 mm D:35 mm B:12 mm C:11.8 mm
   • NAST 17R
    IKO NAST 17R
    STDRT:17 mm SD:17 mm D:40 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 17
    IKO NAST 17
    STDRT:17 mm SD:17 mm D:40 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 20R
    IKO NAST 20R
    STDRT:20 mm SD:20 mm D:47 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 20
    IKO NAST 20
    STDRT:20 mm SD:20 mm D:47 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 25R
    IKO NAST 25R
    STDRT:25 mm SD:25 mm D:52 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 25
    IKO NAST 25
    STDRT:25 mm SD:25 mm D:52 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 30
    IKO NAST 30
    STDRT:30 mm SD:30 mm D:62 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 35R
    IKO NAST 35R
    STDRT:35 mm SD:35 mm D:72 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 35
    IKO NAST 35
    STDRT:35 mm SD:35 mm D:72 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 40R
    IKO NAST 40R
    STDRT:40 mm SD:40 mm D:80 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 40
    IKO NAST 40
    STDRT:40 mm SD:40 mm D:80 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 50R
    IKO NAST 50R
    STDRT:50 mm SD:50 mm D:90 mm B:20 mm C:19.8 mm
   • NAST 6ZZR
    IKO NAST 6ZZR
    STDRT:6 mm SD:6 mm D:19 mm B:14 mm C:13.8 mm
   • NAST 6ZZ
    IKO NAST 6ZZ
    STDRT:6 mm SD:6 mm D:19 mm B:14 mm C:13.8 mm
   • NAST 8ZZR
    IKO NAST 8ZZR
    STDRT:8 mm SD:8 mm D:24 mm B:14 mm C:13.8 mm
   • NAST 8ZZ
    IKO NAST 8ZZ
    STDRT:8 mm SD:8 mm D:24 mm B:14 mm C:13.8 mm
   • NAST 10ZZR
    IKO NAST 10ZZR
    STDRT:10 mm SD:10 mm D:30 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 10ZZ
    IKO NAST 10ZZ
    STDRT:10 mm SD:10 mm D:30 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 12ZZ
    IKO NAST 12ZZ
    STDRT:12 mm SD:12 mm D:32 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 15ZZR
    IKO NAST 15ZZR
    STDRT:15 mm SD:15 mm D:35 mm B:16 mm C:15.8 mm
   • NAST 15ZZ
    IKO NAST 15ZZ
    STDRT:15 mm SD:15 mm D:35 mm B:16 mm C:15.8 mm
    购物车 意见反馈
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>