<sub id="hzanz"></sub>
  <em id="hzanz"></em>

   <form id="hzanz"></form>

  1. 型号
   公司
   报价
   快速采购
   IKO 别名:东晟 国家:日本
   选择条件:
   这是使内外圈作球面接触的自动调心型滑动轴承。能够同时承受大径向负荷和双向的轴向负荷。
   备有载荷大,适合于负荷交替变化和冲击负荷使用的加油式关节轴承和免维护的不加油式关节轴承。
   • GE 30ES
    IKO GE 30ES
    STDRT:30 mm SD:30 mm D:47 mm B:22 mm C:18 mm
   • GE 30GS
    IKO GE 30GS
    STDRT:30 mm SD:30 mm D:55 mm B:32 mm C:20 mm
   • SB 355530
    IKO SB 355530
    STDRT:35 mm SD:35 mm D:55 mm B:30 mm C:26 mm
   • GE 35ES
    IKO GE 35ES
    STDRT:35 mm SD:35 mm D:55 mm B:25 mm C:20 mm
   • GE 35GS
    IKO GE 35GS
    STDRT:35 mm SD:35 mm D:62 mm B:35 mm C:22 mm
   • SB 40A
    IKO SB 40A
    STDRT:40 mm SD:40 mm D:62 mm B:33 mm C:28 mm
   • SB 406233
    IKO SB 406233
    STDRT:40 mm SD:40 mm D:62 mm B:33 mm C:28 mm
   • GE 40ES
    IKO GE 40ES
    STDRT:40 mm SD:40 mm D:62 mm B:28 mm C:22 mm
   • GE 40GS
    IKO GE 40GS
    STDRT:40 mm SD:40 mm D:68 mm B:40 mm C:25 mm
   • SB 45A
    IKO SB 45A
    STDRT:45 mm SD:45 mm D:72 mm B:36 mm C:31 mm
   • GE 45ES
    IKO GE 45ES
    STDRT:45 mm SD:45 mm D:68 mm B:32 mm C:25 mm
   • GE 45GS
    IKO GE 45GS
    STDRT:45 mm SD:45 mm D:75 mm B:43 mm C:28 mm
   • SB 50A
    IKO SB 50A
    STDRT:50 mm SD:50 mm D:80 mm B:42 mm C:36 mm
   • SB 508042
    IKO SB 508042
    STDRT:50 mm SD:50 mm D:80 mm B:42 mm C:36 mm
   • GE 50ES
    IKO GE 50ES
    STDRT:50 mm SD:50 mm D:75 mm B:35 mm C:28 mm
   • GE 50GS
    IKO GE 50GS
    STDRT:50 mm SD:50 mm D:90 mm B:56 mm C:36 mm
   • SB 55A
    IKO SB 55A
    STDRT:55 mm SD:55 mm D:90 mm B:47 mm C:40 mm
   • SB 559047
    IKO SB 559047
    STDRT:55 mm SD:55 mm D:90 mm B:47 mm C:40 mm
   • SB 6010053
    IKO SB 6010053
    STDRT:60 mm SD:60 mm D:100 mm B:53 mm C:45 mm
   • SB 65A
    IKO SB 65A
    STDRT:65 mm SD:65 mm D:105 mm B:55 mm C:47 mm
   • SB 6510555
    IKO SB 6510555
    STDRT:65 mm SD:65 mm D:105 mm B:55 mm C:47 mm
   • SB 7011058
    IKO SB 7011058
    STDRT:70 mm SD:70 mm D:110 mm B:58 mm C:50 mm
   • GE 70ES
    IKO GE 70ES
    STDRT:70 mm SD:70 mm D:105 mm B:49 mm C:40 mm
   • GE 70GS
    IKO GE 70GS
    STDRT:70 mm SD:70 mm D:120 mm B:70 mm C:45 mm
   • SB 75A
    IKO SB 75A
    STDRT:75 mm SD:75 mm D:120 mm B:64 mm C:55 mm
   • SB 7512064
    IKO SB 7512064
    STDRT:75 mm SD:75 mm D:120 mm B:64 mm C:55 mm
   • SB 80A
    IKO SB 80A
    STDRT:80 mm SD:80 mm D:130 mm B:70 mm C:60 mm
   • SB 8013070
    IKO SB 8013070
    STDRT:80 mm SD:80 mm D:130 mm B:70 mm C:60 mm
   • GE 80ES
    IKO GE 80ES
    STDRT:80 mm SD:80 mm D:120 mm B:55 mm C:45 mm
   • SB 85A
    IKO SB 85A
    STDRT:85 mm SD:85 mm D:135 mm B:74 mm C:63 mm
   • SB 8513574
    IKO SB 8513574
    STDRT:85 mm SD:85 mm D:135 mm B:74 mm C:63 mm
   • SB 90A
    IKO SB 90A
    STDRT:90 mm SD:90 mm D:140 mm B:76 mm C:65 mm
   • SB 9014076
    IKO SB 9014076
    STDRT:90 mm SD:90 mm D:140 mm B:76 mm C:65 mm
   • GE 90ES
    IKO GE 90ES
    STDRT:90 mm SD:90 mm D:130 mm B:60 mm C:50 mm
   • GE 90GS
    IKO GE 90GS
    STDRT:90 mm SD:90 mm D:150 mm B:85 mm C:55 mm
   • SB 95A
    IKO SB 95A
    STDRT:95 mm SD:95 mm D:150 mm B:82 mm C:70 mm
   • SB 9515082
    IKO SB 9515082
    STDRT:95 mm SD:95 mm D:150 mm B:82 mm C:70 mm
   • SB 10016088
    IKO SB 10016088
    STDRT:100 mm SD:100 mm D:160 mm B:88 mm C:75 mm
   • GE 100ES
    IKO GE 100ES
    STDRT:100 mm SD:100 mm D:150 mm B:70 mm C:55 mm
   • GE 100GS
    IKO GE 100GS
    STDRT:100 mm SD:100 mm D:160 mm B:85 mm C:55 mm
   • SB 110A
    IKO SB 110A
    STDRT:110 mm SD:110 mm D:170 mm B:93 mm C:80 mm
   • GE 110ES
    IKO GE 110ES
    STDRT:110 mm SD:110 mm D:160 mm B:70 mm C:55 mm
   • GE 110GS
    IKO GE 110GS
    STDRT:110 mm SD:110 mm D:180 mm B:100 mm C:70 mm
   • SB 115A
    IKO SB 115A
    STDRT:115 mm SD:115 mm D:180 mm B:98 mm C:85 mm
   • SB 11518098
    IKO SB 11518098
    STDRT:115 mm SD:115 mm D:180 mm B:98 mm C:85 mm
   • SB 120A
    IKO SB 120A
    STDRT:120 mm SD:120 mm D:190 mm B:105 mm C:90 mm
   • SB 120190105
    IKO SB 120190105
    STDRT:120 mm SD:120 mm D:190 mm B:105 mm C:90 mm
   • GE 120ES
    IKO GE 120ES
    STDRT:120 mm SD:120 mm D:180 mm B:85 mm C:70 mm
   • GE 120GS
    IKO GE 120GS
    STDRT:120 mm SD:120 mm D:210 mm B:115 mm C:70 mm
   • SB 130200110
    IKO SB 130200110
    STDRT:130 mm SD:130 mm D:200 mm B:110 mm C:95 mm
   • GE 140ES
    IKO GE 140ES
    STDRT:140 mm SD:140 mm D:210 mm B:90 mm C:70 mm
   • GE 140GS
    IKO GE 140GS
    STDRT:140 mm SD:140 mm D:230 mm B:130 mm C:80 mm
   • SB 150A
    IKO SB 150A
    STDRT:150 mm SD:150 mm D:220 mm B:120 mm C:105 mm
   • SB 150220120
    IKO SB 150220120
    STDRT:150 mm SD:150 mm D:220 mm B:120 mm C:105 mm
   • GE 160ES
    IKO GE 160ES
    STDRT:160 mm SD:160 mm D:230 mm B:105 mm C:80 mm
   • GE 160GS
    IKO GE 160GS
    STDRT:160 mm SD:160 mm D:260 mm B:135 mm C:80 mm
   • GE 180ES
    IKO GE 180ES
    STDRT:180 mm SD:180 mm D:260 mm B:105 mm C:80 mm
   • GE 200ES
    IKO GE 200ES
    STDRT:200 mm SD:200 mm D:290 mm B:130 mm C:100 mm
   • GE 200GS
    IKO GE 200GS
    STDRT:200 mm SD:200 mm D:320 mm B:165 mm C:100 mm
   • GE 220ES
    IKO GE 220ES
    STDRT:220 mm SD:220 mm D:320 mm B:135 mm C:100 mm
   • GE 220GS
    IKO GE 220GS
    STDRT:220 mm SD:220 mm D:340 mm B:175 mm C:100 mm
   • GE 240ES
    IKO GE 240ES
    STDRT:240 mm SD:240 mm D:340 mm B:140 mm C:100 mm
   • GE 240GS
    IKO GE 240GS
    STDRT:240 mm SD:240 mm D:370 mm B:190 mm C:110 mm
    购物车 意见反馈
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>